تبلیغات
درهم برهم! - سرخاك من!!!
تست

سرخاك من!!!

پنجشنبه 19 فروردین 1395 10:20 ق.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

سر خاک من...

...کسی که بیشتر اذیتم میکرد بیشتر گریه میکند...

...کسی که نمیخواست مرا ببیند به دیدنم می آید...

...کسی که با من قهر بود با قبرم آشتی میکند...

...کسی که حتی تولدم را به یاد نداشت زیر تابوتم را میگیرد...

...کسی که جوابی برای سلامم نداشت برای خداحافظی می آید...

...چه روز قشنگی است آن روز!همه هستند...

!!!فقط حیف که خودم نیستم!!!
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -