تبلیغات
درهم برهم! - خبر خوب و بد
تست

خبر خوب و بد

دوشنبه 17 اسفند 1394 09:28 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

تن تن : یه خبر خوب دارم و یه خبر بد .

هادوک : خبر بد چیه ؟

تن تن : همش یه گلوله داریم ...

هادوک : و خبر خوب ؟

تن تن : هنوز یه گلوله داریم ...

♥ سه شنب
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: دوشنبه 17 اسفند 1394  09:29 ب.ظ