تبلیغات
درهم برهم! - جهان سوم
تست

جهان سوم

دوشنبه 17 اسفند 1394 09:27 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

جهان سوم جایی است که مردمش؛

به فکر" آمدن" یه روز خوب هستند نه " آوردنش "...!
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -