تبلیغات
درهم برهم! - خدایاا شکرت
تست

خدایاا شکرت

دوشنبه 17 اسفند 1394 09:26 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

خدایاشکـــــرت...

داستان کوتاه زیباروزی مردی خواب عجیبی دید او دید که پیش فرشته هاست

و به کارهای آن ها نگاه می کند.

هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند

و تند تند نامه هایی را که توسط پیک ها از زمین می رسند،

باز می کنند و آن ها را داخل جعبه می گذارند.

مرد از فرشته ای پرسید، شما چه کار می کنید؟

فرشته در حالی که داشت نامه ای را باز می کرد، گفت:

این جا بخش دریافت است و دعاها و تقاضاهای مردم از خداوند را تحویل می گیریم.

مرد کمی جلوتر رفت، باز تعدادی از فرشتگان را دید که کاغذهایی را داخل پاکت می گذارند

و آن ها را توسط پیک ها یی به زمین می فرستند.

مرد پرسید شماها چکار می کنید؟

یکی از فرشتگان با عجله گفت: این جا بخش ارسال است،

ما الطاف و رحمت های خداوندی را برای بندگان می فرستیم.

مرد کمی جلوتر رفت و دید یک فرشته بیکار نشسته است.

مرد با تعجب از فرشته پرسید: شما چرا بیکارید؟

فرشته جواب داد: این جا بخش تصدیق جواب است.

مردمی که دعاهایشان مستجاب شده،

باید جواب بفرستند ولی عده بسیار کمی جواب می دهند.

مرد از فرشته پرسید:

مردم چگونه می توانند جواب بفرستند؟

فرشته پاسخ داد: بسیار ساده، فقط کافی است بگویند: خدایا شکر!
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -