تبلیغات
درهم برهم! - صلوات#
تست

صلوات#

پنجشنبه 13 اسفند 1394 09:01 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

جنازه پسرش را که آوردند ، چیزی جز 3 کیلو استخوان نبود !!!

پدرش سرش را بالا گرفت و گفت :

حاج خانم غصه نخوری ها !! دقیقا وزن همون روزیه که خدا بهمون هدیه دادش...

شادی روح همه شهدا صلوات...

ثامن تم : شادی روح شهدا صلوات...
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -