تبلیغات
درهم برهم! - بسم الله الرحمن الرحیم ..خدایا پناهم باش
تست

بسم الله الرحمن الرحیم ..خدایا پناهم باش

پنجشنبه 13 اسفند 1394 08:32 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

بسم رب الشهدا...حاجی اینجا روسری ها عقب نشینی کردن... دشمن محاصرمون كرده؛ رو پشت بومھا بمبهای بشقابی گذاشته؛

قلب و فكرمون رو هدف گرفته؛ خیلی تلفات دادیم...

حاجی اینجا مانتو ها دیگه دكمه نداره... اونم با آستین های کوتاه !!!

سلاح جدیدشون ساپورته... چشم اکثر جونارو آلوده کردن

حاجی صدامو میشنوی؟

حــــــاجـــــی

(صدای بیسیم قطع و وصل میشه)

ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨوی؟

ﻣﺠﻨوﻥ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ

ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺗﻨﮓ ﺗﺮ ﺷﺪﻩ برادر ...

ﺣﺎﺟﻲ ﺩﺭﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ ﺍﺳﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﺧﻮﯼ... ﺧﻮﺍﻫﺮﺍ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍ ﺭو ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻗﯿﭽﯽ ﻣﯽ ﮐﻨن نامردا ... ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ خیلی ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺩﯾﻢ به دستگاه امام حسین متوسل شن

ﻭﻟﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ... ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻮﯼ ﮔﯿﺎﻩ نمیده، ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺎﻩ میده ... ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍ ﻫﻤﺶ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﭘﺮ ﭼﺎﺩﺭﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺣﺎﺋﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺸﺎﻣﺘﻮنُ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﻪ

ﻭﻟﯽ ﮐﻮ ﮔﻮﺵ ﺷﻨﻮﺍ...؟ ﺣﺎﺟﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﮐﺶ ﻫﺎﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍ ﻓﻘﻂ قلبُ ﻣﯿﺰﻧﻪ

لقمه های حروم هم که دمار از همه بریده

ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾﻢ ﺣﺎﺟﯽ ...

تازگی ها جیش الشیطان اسمش رو عوض کرده گذاشته داعش دارن سر بچه های شیعه رو بیخ تا بیخ میبرن ...

حاجی صِدامو داری؟؟؟
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -