تبلیغات
درهم برهم! - بیهوده افریده نشده ایم!
تست

بیهوده افریده نشده ایم!

چهارشنبه 5 اسفند 1394 08:51 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *


نقل کردند که امام علی (ع) کمتر بر منبری می نشست

که پیش از سخن این عبارت را نگوید:

ای مردم! از خدا بترسید، هیچکس بیهوده آفریده نشده

تا به بازی بپردازد و او را به حال وانگذاشته اند

تا خود را سرگرم کارهای بی ارزش نماید

و دنیایی که در دیده ها زیباست،

جایگزین اخرتی نشود که ان را زشت می انگارند

و مغروری که در دنیا به بالاترین مقام رسیده،

چون کسی نیست که در اخرت

به کمترین نصیبی رسیده است.

(حکمت 362 نهج البلاغه)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن: کـاش در 24 سـاعـت کـمـی هـم بـا خـدای خـودمـون حـرف بـزنـیـم
ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -