تبلیغات
درهم برهم! - منتشر کن
تست

منتشر کن

چهارشنبه 28 بهمن 1394 06:17 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *
ابتکاری شگفت انگیز

ده بار برپیامبر(ص) صلوات ودرود بفرست

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤﻤﺪ

اللهم صل على محمد وآله ﻣﺤمد

پست بکن

درمدت یک ساعت..

میلیونها صلوات ودرود درمیزان حسناتت ثبت خواهدشد

نگو وقت ندارم..کاردارم..مشغولم.. ولش کن...!!!

این صلواتهای میلیونی روز قیامت توراشفاعت خواهدکرد

به سرعت منتشر كنید:

این دعاییست كه زمانیكه دعا كردی یكسال میگذرد و

 ملائكه نمیتوانند تمام حسنات آنرا بنویسند…

فكركن اگر منتشر كنی و برای مردم تكرار كنی چقدر اجر میبریÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -