تبلیغات
درهم برهم! - قضاوت..
تست

قضاوت..

یکشنبه 25 بهمن 1394 01:43 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *
زود قضاوت نکنیم!!! دختر کوچولوی ملوس دو تا سیب در دو دست داشت. در این موقع مادرش وارد اطاق شد . . . چشمش به دو دست او افتاد. گفت، "یکی از سیباتو به من میدی؟" دخترک نگاهی خیره به مادرش انداخت و نگاهی به این سیب و سپس آن سیب . . . اندکی اندیشید. . . . سپس یک گاز بر این سیب زد و گازی به آن سیب. . . . لبخند روی لبان مادرش ماسید. . . . سیمایش داد میزد که چقدر از دخترکش نومید شده است . . . امّا، دخترک لحظه‌ای بعد یکی از سیب‌های گاز زده را به طرف مادر گرفت و گفت، "بیا مامان این سیب شیرین‌تره!" مادر خشکش زد . . . چه اندیشه‌ای به ذهن خود راه داده بود و دخترکش در چه اندیشه بود. هر قدر باتجربه باشید، در هر مقامی که باشید، هر قدر خود را دانشمند بدانید، قضاوت خود را اندکی به تأخیر اندازید و بگذارید طرف مقابل شما فرصتی برای توضیح داشته باشد. قضاوت زودهنگام ممنوع جمع


ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -