تبلیغات
درهم برهم! - تنبیه.....
تست

تنبیه.....

جمعه 23 بهمن 1394 07:57 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *
معلم برای سفید بودن دفتر نقاشیم منو تنبیه کرد، اما من، خدایی روکشیده بودم که می گفتند دیدنی نیست.....


ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: -  -