تبلیغات
درهم برهم! - یه روز........
تست

یه روز........

پنجشنبه 15 بهمن 1394 03:06 ب.ظ

äæíÓäÏå : مینا *

یه روز یه لره


یه ترکه
یه عربه
یه قزوینیه
یه ابادانیه
یه اصفهانیه
یه شمالیه
یه شیرازیه.........................
مثل مرد جلو دشمن وایسادن تا کسی نگاه چپ به خاک و ناموس منو شما نکنه
لره شهید بروجردی
ترکه شهید باکری
عربه شهیدعلی هاشمی
قزوینیه شهید عباس بابایی
ابادانیه شهید طاهری
اصفهانیه شهید همت
شمالیه شهید شیرودی
شیرازیه شهید عباس دوران
مشهدیه هم شهید برونسی
اره این دفعه جوک نبود که بخندی ولی برای شادی روحشون صلوات بفرست!


ÏíϐÇååÇ : نظرات
ÂÎÑíäæíÑÇíÔ: پنجشنبه 15 بهمن 1394  05:42 ب.ظ